Гривна от нестествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от нестествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал.
Гривна от естествена кожа и метал стомана само сега за 39лв от Елиза Кристал. Размер на гривната с регулация и здрава закупчалка магнит. Гривните са еденични бройки уникати. + +елегантна кутия за бижута +гаранционна карта.
49лв.
-->